Praktiske oplysninger

 

Azaleaparken er bygget i 1971–72 og rummer 99 lejligheder fordelt på en høj blok med 7 etager (lejlighederne x01 – x09) og en lav blok med 4 etager (lejlighederne x10 til x18). Det første ciffer i lejlighedsnummeret (x) angiver etagen f.eks. er lejlighed 208 lejlighed 8 på 2. sal, mens 015 er lejlighed 15 i stuen.

Renovering af lejlighed
Murene er meget hårde – bestyrelsen har en boremaskine beregnet til beton, der kan lånes. HUSK det ikke er tilladt at bore søn- og helligdage jf. husordens pkt 7.
Skal lejligheden renoveres (køkken, bad, gulv, el, flytning/udskiftning af radiator) kontakt da venligst bestyrelsen. En samtale inden renoveringen kan spare mange ærgrelser efterfølgende.
Ejerforeningen giver tilskud til udskiftning af defekte stophaner i rørskakten bag væggen på toilettet (skal udføres af ejerforeningens VVS).

VVSDehlsen & SønnerValhøjs Alle 187, 2610 Rødovre3810 0500 7026 2828 (Akut)
KloakrensningP. H. Kloakrens ApSKnudsvej 6
4621 Gadstrup
4614 1017 / 5122 1818
ElektrikerLyders & Svend G. A/SDamhus Boulevard 63
2610 Rødovre
2675 1530  
MalerPeter Maler Entreprise A/SHerlufsholmvej 37
2720 Vanløse
3810 3280  
TømrerMichael HøckerMaglehøjvej 8
2640 Hedehusene
2614 8077  
LåsesmedProfillåseHovedgaden 68
4654 Fakse Ladeplads
35 814 814
Kabel Tv (YouSee)TDC Kabel TvRosenvængets Alle 11
2100 København Ø
8080 4040  
ElevatorAlti ElevatorRugvænget 52A
2630 Taastrup
5550 5050  

Hvis der opstår alvorlige problemer f.eks. vandskade, skal bestyrelsen kontaktes. I de tilfælde, hvor bestyrelsen ikke er at træffe, skal håndværkeren kontaktes direkte. Både El- og VVS-håndværkere har døgnservice. Ejerforeningen betaler kun for de udgifter, der er fælles for ejendommen.

Fællesfaciliteter
· Storskraldrum i garagen
· Container til affaldssortering – se separat side om AFFALD
· Vaskeri (gratis)
· Overnatningsrum
· Cykelkældre/cykelskure
· Aktivitets-/hobbyrum
· Fælleslokale med mulighed for at hygge, spille kort etc.
· Have med grill og pergola
· Postkasseanlæg

Kælderrum
Til hver lejlighed i ejendommen er der et kælderrum. For disse gælder følgende:
· hvis lejligheden er købt, har ny ejer også købt brugsretten til kælderrummet. Er dette ikke en del af aftalen med sælger, bør bestyrelsen kontaktes.
· hvis lejligheden er lejet, er det udlejers afgørelse, om lejer har brugsretten til kælderrummet.

Kælderrum til udlejning
Der er 8 kælderrum til udlejning (2 a ca. 8 m2 til 500 kr. pr mdr, 2 a ca. 5 m2 til 400 kr. pr mdr og 4 a ca. 3 m2 til 300 kr. pr mdr) samt 2 skaktrum (ca 3 m2 til 150 kr. pr mdr), som beboerne kan leje, hvis der er behov for ekstra plads udover kælderrummet som hører til lejligheden.

Aktivitets/hobbyrum
I forbindelse med cykelkælderen under den høje bygning er der et aktivitetsrum, hvor beboere kan stå og lave småreparationer. Husk at rydde op efter endt brug og overholde ordensreglerne.

Overnatningsrum
Ved vaskeriet er der et overnatningsrum, hvor 2 personer kan overnatte. Pr nat koster det 100 kr. at leje og reservering sker ved kontakt til bestyrelsen.

Fælleslokalet
Under den lave bygning er indrettet et fælleslokale. Ordensreglerne er opslået i fælleslokalet og skal overholdes.
Fælleslokalet er indrettet med sofaer til ophold, spisning, kortspil mm. Der er også et køkken med køleskab, mikroovn, et par kogeplader samt lidt forskellig service.
Reserveringen sker på tavle i gangen i fælleslokalet.

Nøgleopbevaring
Ejerforeningen har et pengeskab, hvor beboerne har mulighed for at opbevare en ekstranøgle til lejligheden. Den kan være en ”redning”, hvis nøglen mistes. Så kan låsesmeden spares.
Desuden er det meget nyttigt for bestyrelsen, hvis det skulle blive nødvendigt med akut adgang til lejligheden – fx ved en vandskade. Forsøg på at kontakte ejeren vil altid ske, hvis det bliver behov.

Forsikring
Ejerforeningen har følgende forsikringer:
· Ejendomsforsikring
· Bestyrelsesansvarsforsikring

Det er bestyrelsen som indsender en skadesanmeldelse i tilfælde af en skade. Det anbefales altid, at bestyrelsen kontaktes i forbindelse med en skade i en lejlighed, især hvis denne involverer andre lejligheder.

Ejerforeningens ejendomsforsikring dækker kun i tilfælde af skade på ejendommens fælles og faste bygningsbestanddele. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med en skade på de lodrette faldstammer eller de lodrette stigstrenge (se mere nedenfor). Almindeligt indbo og løse genstande som eksempelvis en stofmarkise, klimaskærm, tøj, gardiner, glas og sanitet i lejligheden er ikke dækket af ejendommens fælles forsikring.

Derfor anbefales det, at beboerne har en indboforsikring, som typisk dækker alle ”løse” genstande og almindeligt indbo i forbindelse med en skade. Herunder også genhusning under udbedring. Mindst lige så vigtigt er det, at beboerne har en ansvarsforsikring, som typisk følger med i en indboforsikring. Denne skal eksempelvis dække, hvis der sker en skade, den enkelte beboer er ansvarlig for, og som forårsager skader på bygningen eller andre beboeres lejligheder – fx vandskader, der ikke skyldes ejerforeningens installationer. Det kan blive rigtig dyrt, hvis beboeren vælger ikke at have en indbo-/ansvarsforsikring.

Faldstammer
Den lodrette faldstamme i rørskakten vedligeholder ejerforeningen. Der skal være adgang til afløbsrør fra badeværelset. De vandrette afløbsrør – en fra køkkenvasken og en fra badeværelset – skal ejeren selv vedligeholde.
Husk at skader forvoldt af tilstoppede afløbsrør samt defekte pakninger omkring afløb ikke kan forsikres. Ifølge forsikringen er det manglende vedligeholdelse. Hæld evt. kogende vand i afløbene en gang i mellem.

OPDAGES DET, AT ET AFLØB IKKE VIRKER EFTER HENSIGTEN – kontakt kloakrensningsfirmaet og lad dem rense afløbet. Lad være med at bruge diverse syrer, da det angriber pakningerne. Den slags skade betales af ejeren selv.
En skade fra et utæt eller tilstoppet afløb, hvor vandet løber ned til underboen, kan meget vel løbe op i mange tusinde kroner.

Vand og vandrør
Det kolde og varme vand kommer ind i lejligheden via rørskakten bag toilettet. Her er placeret 2 stophaner – en til det varme vand og en til det kolde vand.
Til og med disse stophaner dækker ejerforeningen vedligeholdelse og reparation – fejl meldes til bestyrelsen. Alle andre rør herfra skal ejeren selv vedligeholde. Ejerforeningen giver tilskud til udskiftning af defekte stophaner (skal udføres af ejerforeningens VVS).

Der SKAL være adgang gennem en låge til rørskakten, som anbefales at være 10 cm over gulvet, og gerne ca. 1 meter højt og 30 cm bredt (og i værste fald skal man kunne komme hele vejen op til loftet).
Det er IKKE en god ide at sætte fliser/klinker på væggen bag toilettet, da de kan gå i stykker, når håndværkerne skal ind bagved. Ejerforeningen dækker som hovedregl ikke udgifterne, såfremt der skal laves et større hul eller fliser/klinker går i stykker..

Kabel-TV
Ejendommen har Yousee’s Kabel-TV. Det er op til den enkelte ejer, hvilken ”pakke” der skal abonneres på. Al henvendelse vedrørende Kabel-TV skal ske til Yousee (www.yousee.dk eller telefon 7070 4010). Ejerforeningen har intet med antenneanlægget at gøre.

Ventilation
Husk med jævne mellemrum at rense emhættens filtre og kegleventilen i badeværelset. Det giver et bedre indeklima.
Det er ikke tilladt at opsætte emhætte med motor, da der er automatisk fælles udsugning på taget.

Markise og klimaskærm
Der kræves en bestyrelsesgodkendelse og en dispensation hos kommunen for lokalplan 148 (gratis) samt overholdelse af vedtægternes §24. Bygningsreglementet er ændret pr. 10. marts 2020, således at det indtil videre ikke er nødvendigt med byggetilladelse. Ansøgningsblanket ligger på hjemmesiden.

Vinduer
Vedligeholdelse og reparation står ejerforeningen for. Fejl meldes til bestyrelsen.

Dørtelefon
Vedligeholdelse og reparation står ejerforeningen for. Fejl meldes til bestyrelsen.

El
El i lejligheden står ejeren selv for. Bemærk, at ikke alle lejligheder opfylder de nyeste bestemmelser om elinstallation (HPFI anlæg). Dette kan få betydning, når der skal udskiftes hvidevarer. Spørg evt. ejendommens elektriker.

Varme
Ejendommen opvarmes ved fjernvarme. Der er opsat måler på hver radiator til afregning af forbrug.
Vedligeholdelse og reparation af varmeanlægget står ejerforeningen for. Fejl meldes til bestyrelsen.

Fællesudgifter
Betaling af fællesudgifter mv. skal ske rettidig. Sker dette ikke, pålægges der et gebyr. Gebyret er pt. kr. 200,00.

HUSK at lufte ud hver dag.